แนะนำมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ

 
เชิญคลิกชมวิดีโอ.แนะนำมูลนิธิที่ปุ่มเพลย์ด้านบนได้เลยครับ

      “มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 108/819 ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ เป็นองค์กรการกุศลองค์กรหนึ่งซึ่งมีแนวนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ทุพภิกขภัย ทั่วประเทศไทย บำเพ็ญกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ และสาธารณประโยชน์บริจาคโลงศพ (ลายเทพนม) ให้แก่ศพไม่มีญาติ และเป็นเจ้าภาพสวดศพ 1 คืนด้วย

        นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปบูชาเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวจีน รวมกันถึง 5 องค์ ได้แก่

       1.พระพุทธปฏิมา ประธานมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อันมีความหมายเป็นสิริมงคลเพื่อชัยชนะต่อหมู่มารอุปสรรคทั้งปวงในทางชีวิต

     2.พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์เทพเจ้า แห่งความมีเมตตาล้ำเลิศผู้มุ่งสร้างบารมีช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากจะขอสิ่งใดได้ตามความปรารถนา

 

          3.องค์ไท้เสียงเล่ากุง หรือ เล่าจือ ศาสดาของ ลัทธิเต๋า ท่านมีประวัติน่าอัศจรรย์คือ อยู่ในครรภ์มารดานานถึง 8 ปี และมีผมขาวทั้งศีรษะตั้งแต่แรกเกิด ท่านเคยรับราชการในสมัยราชวงศ์โจว แต่ต่อมาเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตราชการจึงลาออก แล้วอาศัยโคดำเทียมเกวียนออกปฏิบัติธรรม ท่านได้เขียนตำรา “เต๋าเต๋อจิง” (ด้วยภาษาจีน 5,500 คำ) ซึ่งแปลว่า คัมภีร์แห่งมรรค และอำนาจ และสุดท้ายท่านได้หายตัวไปในซอกแห่งก้อนเมฆและภูเขา…ผู้ใดที่มีความซื่อสัตย์แต่ต้องตกทุกข์ได้ยากสามารถขอความช่วยเหลือจากรูปบูชาท่านได้

          4.เจ้าพ่อกวนอู เทพเจ้าแห่งโชคลาภสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม การรู้คุณ ตอบแทนคุณ มีความซื่อสัตย์ และกล้าหาญ นิยมเป็นที่กราบไหว้บูชาเพื่อขอแรงบันดาลใจขอความสำเร็จในหน้าที่การงาน และโชคลาภ

              5.เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากท่านเป็นเทพเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์ และช่วยเหลือให้ผู้สักการบูชาด้วยความนับถือ บังเกิดโชคลาภ และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นับว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ “มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ” ซึ่งมี นายศักดิ์ชัย ศักดิ์เดชะมณี เป็นประธาน, พล.ต.ต.ศานิต มีพันธุ์ และ พ.ต.ต. กนกศักดิ์ สุมงคล เป็นรองประธาน ได้สร้างองค์เหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ขนาดสูง 2.50 เมตร ประดิษฐานไว้เพื่อการสักการบูชาขอพรด้วย

                 พระสังกัจจายน์ หรือพระมหากัจจายนะ เป็นพระอสีติอัครสาวกผู้มีเอตะทัคคะเป็นเลิศ 1 ในอนุพุทธะ  80 องค์ ตามประวัติเล่าว่า เดิมท่านมหากัจจายนะเป็นบุตรของพราหมณ์ หลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้ว ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เป็นพระที่มีรูปร่างงดงามหล่อเหลามาก จนทำให้บรรดาสตรีเกิดความวุ่นวายแย่งยื้อกันใส่บาตรให้ท่านแต่เพียงรูปเดียว ทำให้พระรูปอื่น ๆ ไม่ได้รับอาหารมากเท่ากับท่านแม้แต่องค์เดียว พระมหากัจจายนะเกิดความเบื่อหน่ายที่ถูกสตรีตามตื้อ เพราะหลงไหลในความหล่อเหลาของท่าน จึงอธิษฐานจิตให้รูปร่างอ้วนเตี้ยผิวดำ หน้าตาขี้เหร่ จนทำให้ผู้หญิงเลิกสนใจท่านไปในที่สุด และด้วยเหตุที่บรรดาผู้หญิงแย่งกันใส่บาตรให้ท่านเพียงผู้เดียว พระพุทธองค์จึงทรงยกพระมหากัจจายนะ ให้เป็นผู้เลิศในทางลาภ ผู้ที่บูชาพระสังกัจจายน์ จึงควรอธิษฐานขอโชคลาภ และความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือการค้าขายจะดีมาก

        

     ม้า พาหนะของเทพเจ้ากวนอู และวัว พาหนะของไท้เสียงเล่ากุง ผู้ที่มากราบไหว้เทพเจ้าทั้งสององค์ มักนิยมนำหญ้ามาเลี้ยงด้วย ท่านที่มีความประสงค์มาบูชาเทพเจ้าที่ศาลของมูลนิธิ โปรดแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดหาหญ้ามาเลี้ยงพาหนะของเทพเจ้า หรือท่านจะนำหญ้าที่สะอาดมาเองก็ได้ หญ้าที่ใช้นิยมใช้หญ้าขน เนื่องจากมีรสหวาน เป็นหญ้าที่สัตว์เลี้ยงชอบกินมากที่สุด

กิจกรรมการกุศลของมูลนิธิ

                                         

1. รับบริจาคโลงศพ ทั้งโลงจริง และทุนทรัพย์สมทบจัดซื้อโลง เพื่อช่วยเหลือผู้อนาถา หรือไม่มีญาติ หรือยากจนไม่มีเงินซื้อโลงในยามที่เสียชีวิต และหากไม่สามารถจัดพิธีศพได้ มูลนิธิจะช่วยเป็นเจ้าภาพสวดศพให 1 คืน                      

 

 

2. มีโรงทาน (โรงเจ) พร้อมอาหารเจเพื่อให้ผู้มาถือศีลได้รับประทานฟรี

 

 

 

3. ดูแลผู้ที่มีความทุกข์ทั้งกายหรือใจด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิต โดยหลักธรรม และจิตวิทยาชาวบ้าน

 

4. รับบริจาคทองเหลืองและทุนทรัพย์จัดซื้อทองเหลือง เพื่อหล่อรูปองค์เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ย ขนาดหน้าตักกว้าง  7 เมตร สูง  9 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต้องใช้ทองเหลืองคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 8 – 10 ตัน ซึ่งเริ่มมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคแล้ว จึงขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมกันบริจาคได้ ณ บัดนี้เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ ทางศาลเจ้าของมูลนิธิ ยังได้จัดวัตถุมงคลของเทพเจ้า ไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา โดยรายได้เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาศาลเจ้า และสาธารณประโยชน์แก่คนทั่วไป

สนใจร่วมทำบุญติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ ตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษก (ถ.กัลปพฤกษ์ เชื่อมกับ ถ.กาญจนาภิเษก) เขตบางแค กรุงเทพฯ สอบถามโทร.089-442-2845

โฆษณา