ไท้ส่วยเอี๊ย

ไท้ส่วยเอี๊ย

                 

                ไท้ส่วยเอี้ย หรือที่รู้จักกันดีในนามของ เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เป็นเทพผู้ทรงสิทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี อีกทั้งเป็นเคล็ดลับของซินแสจีนโบราณที่ยึดหลักการคำนวณและผูกดวงจีนโป๊ยหยี่ สี่เถี่ยว โดยมาจากราศีบน ( เทียงกัง – ราศีฟ้า ) 10 ตัว ผสมกับราศีล่าง ( ตี่กี่ – ราศีดิน ) หรือ 12 นักษัตร ซึ่งจับคู่กันได้ 60 คู่ เรียกว่า “หลักจับกะจื้อ” โดยใน 60 ปี จะเวียนมาบรรจบครบ ทำให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีนั้น จะทำแซยิด จะถือว่าได้ใช้ชีวิตครบรอบของหลักจับกะจื้อแล้ว ใน 60 ปีนี้จะมีเทพประจำอยู่ในแต่ละปีรวมทั้งสิ้น 60 องค์มีชื่อต่าง ๆ กัน ทำหน้าที่รักษาหรือเรียกว่า เฝ้าปี ซึ่งจะมีอำนาจให้คุณและโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับปีนั้น ๆ

                 ไท้ แปลว่า ใหญ่กว่า หรือ กว่า
                  ส่วย แปลว่า วัย หรือ อายุ
                  เอี้ย แปลว่า เทพเจ้า หรือ คนที่มีอำนาจบารมี

               การไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเป็นความเชื่อและประเพณีปฏิบัติของชาวจีน โดยเฉพาะคนที่มีดวงชะตาตกต่ำหรือชง วิธีแก้ไขดวงชะตาจะมีการทำพิธี นำซึ้งปักเต๋าเก็งหรือพิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตา สำหรับผู้ไม่ชง ก็สามารถทำได้เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข คุณประโยชน์สำหรับการไหว้องค์ไท้ส่วยนั้น จะทำให้ผู้ที่กราบไหว้ ทำอะไรราบรื่นไม่ติดขัด หากดวงดีอยู่แล้วก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าดวงตกก็จะไม่ย่ำแย่มาก โดยเฉพาะคนที่เกิดปีที่มีปัญหากับองค์ไท้ส่วยแต่ละปีจะแตกต่างกันไป แต่ละปี จะมีปีชง ( ปะทะ คือ ไปรบกวนบารมีของเทพเจ้าไท่ส่วย ) กึ่งชง ปีห่วม ( ห่วมไท้ส่วย คือ มีปีเกิดปีเดียวกันกับไท้ส่วย เป็นการกระทบบารมีของไท้ส่วย ) ของตัวเอง อยู่ 4 นักษัตร ที่กำหนดไว้ว่าต้องไปไหว้ ( เขียนเทียบ ) ฝากไว้กับไท้สวยเอี้ย

                 ปีชวด คือ มะเมีย , เถาะ , ระกา , ชวด
                 ปีฉลู คือ มะแม , มะโรง , จอ , ฉลู
                 ปีขาล คือ วอก , มะเส็ง , กุน , ขาล
                 ปีเถาะ คือ ระกา , มะเมีย , ชวด , เถาะ
                 ปีมะโรง คือ จอ , มะแม , ฉลู , มะโรง
                 ปีมะเส็ง คือ กุน , วอก , ขาล , มะเส็ง
                 ปีมะเมีย คือ ชวด , ระกา , เถาะ , มะเมีย
                 ปีมะแม คือ ฉลู , จอ , มะโรง , มะแม
                 ปีวอก คือ ขาล , กุน , มะเส็ง , วอก
                 ปีระกา คือ เถาะ , ชวด , มะเมีย , ระกา
                 ปีจอ คือ มะโรง , ฉลู , มะแม , จอ
                 ปีกุน คือ มะเส็ง , ขาล , วอก , กุน

                 ตามธรรมเนียมจีนการไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยจะเริ่มต้นไหว้กันตั้งแต่วันที่ 9 ค่ำเดือน 1 ถึงวันที่ 15 ค่ำเดือน 1 ของจีน ในกรณีบางคนที่ไม่สะดวกก็สามารถไหว้เทพเจ้าไท่ส่วยก่อน หรือ หลังช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้ การไหว้จะนิยมไปทำกันที่ศาลเจ้า เช่น ที่วัดมังกรกมลาวาส หรือ ที่เรียกกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่

                  ของไหว้องค์ไท้ส่วย มีดังนี้

                                             

           1. แจกับดอกไม้สด 1 คู่          2. เทียนแดง 1 คู่

                           

           3. ธูป 3 ดอก                         4. หงิ่งเตี๋ย 13 ชุด

                     

            5. เทียงเถ่าจี้ 1 คู่                  6. กิมหงิ่งเต้า 1 คู่

                    

            8. ถั่วลิสง 25 เม็ด                9. พุทราแดง ( อั่งจ้อ ) 25 เม็ด
                                 

                      

            10. ขนมโก๋ 5 ชิ้น                   11. น้ำชา 5 ถ้วย
                              

                      

            12. ข้าวสวย 5 ถ้วย               13. อั่งเทียบ เขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเขียนคำขอพร

            โดยทั้งหมดนี้อาจจะทำการไหว้ที่บ้าน หรือกลางแจ้ง หรือที่ศาลเจ้าต่างๆก็ได้  เสร็จแล้วให้นำกระดาษข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 8 ไปเผาไฟ  -หากจะไหว้ผลไม้หรือจะเพิ่มอาหารเจมากกว่านี้ก็ได้แต่ต้องเพิ่มเป็นสิ่งละ  5 อย่าง และข้อสำคัญ ห้ามไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยด้วย อาหารคาว และสุราอย่างเด็ดขาด

 สถานที่ไหว้และวิธีปฏิบัติ 
เกณฑ์ 剋 (คัก) และ ชง 沖[2] 

            หากปีใดตกเกณฑ์ “ชง”หรือ “คัก” ให้ไปไหว้เทพไท้ส่วยที่วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดทางนิกายจีนหรือศาลเจ้าอื่น ๆ ที่มีการประดิษฐานองค์ไท้ส่วย เนื่องจากเกณฑ์นี้ตามหลักโหราศาสตร์จีนจะประสบกับชาตาร้ายค่อนข้างหนัก ควรจะบำเพ็ญบุญในทางพุทธศาสนาด้วย จะเหมาะที่สุด อย่าลืมว่าเกณฑ์นี้อย่างน้อย 6 หรือ 12 ปีมีครั้งเดียว หากมีเคราะห์ก็จะเป็นเคราะห์ใหญ่มาก ควรจะถือโอกาสนี้ทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิต และให้พกฮู้ไท้ส่วยประจำปีติดตัวไว้ตลอดเวลา

              นอกจากนี้ยังควรต้อง

              1. ทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์อย่างน้อย 4 ครั้งขึ้นไป โดยอาจจะถวายสังฆทานเดือนหรือสองเดือนสักครั้ง จนครบ 4 ครั้งตลอดปี หรือจะใส่บาตรพระเท่าอายุก็ได้

              2. การปฏิบัติบูชา ส่วนนี้สำคัญมากในการแก้ไขสะเดาะเคราะห์ดวงชาตา ให้ถือศีลกินเจ หรือสมาทานอุโบสถศีล อย่างน้อยให้ได้เท่าอายุ เช่น อายุ 30 ปีก็ควรจะถือศีล ให้ได้อย่างน้อย 30 วันใน 1 ปี โดยอาจจะปฏิบัติครั้งละ 3 วันหรือ 5 วันก็ได้ตามความสะดวก  จนครบ 30 วัน  หากสามารถทำได้อย่างนี้แล้วโชคร้ายจะกลับกลายเป็นดี เทวดาทั้งหลายจะให้ความคุ้มครอง ตลอดปี ลาภผลที่เคยหายไปจะกลับมา และเป็นการเสริมสะสมให้แก่ดวงชาตาไว้ในปีต่อไปอีกด้วย  หากปฏิบัติได้ตามนี้แล้ว พระโพธิสัตว์และเทพยดาทั้งหลายจะมาปกปักษ์คุ้มครองรักษา ส่งเสริมอาชีพการงานให้เจริญรุ่งโรจน์อย่างยิ่ง นอกจากนี้การเงินรายได้จะเพิ่มพูนมากขึ้น เป็นปีที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของดวงชาตา  ถ้าหากเจ้าชาตาต้องการให้เปลี่ยนไปในทางดีต้องปฎิบัติให้ได้   และปีนี้ให้งดทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คดโกง เลี้ยงชีพผิดศีลธรรม สิ่งเหล่านี้ให้งดเด็ดขาด ใครละเมิดข้อนี้มักจะได้รับเคราะห์ร้ายอย่างแรง และได้รับผลรวดเร็วมาก

เกณฑ์ “เฮ้ง  

                     หากปีใดตกเกณฑ์นี้ให้ไหว้ เทพกวนอู ที่ศาลเจ้ากวนอู ที่ใดก็ได้ หากไปไม่สะดวก หรืออาจจะตั้งรูปเคารพไว้ที่บ้านแทนก็ได้ในวันขึ้น 8 ค่ำเดือนอ้ายจีน หรือไม่สะดวกอาจจะใช้วันขึ้น 1 ค่ำเดือนใดก็ได้ และขอพรให้คุ้มครองรักษา และให้พกฮู้ไท้ส่วยประจำปีติดตัวไว้ตลอดเวลาปีนี้ควรจะทำบุญให้กับคนพิการ คนอนาถาไร้ญาติ คนขาดที่พึ่ง หรือรับเลี้ยงสัตว์พิการไว้ในบ้าน โดยให้ความรักและความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงตัวนั้น เท่ากับว่าเป็นการแก้เคล็ดให้กับดวงชาตา ทำให้ตนเองและคนในบ้านไม่ต้องเป็นคนพิการ คนอนาถาขาดที่พึ่ง โดยหากทำได้ตามนี้ชีวิตจะประสบกับความสุขความเจริญ ลูกน้องบริวารจะเชื่อฟัง ค้าขายจะมีกำไร รับมือกับหนี้สินได้  ลาภผลหลั่งไหลมาทุกทาง คดีความจะลงตัว เพื่อนฝูงมิตรสหายจะให้คุณ   ปีนี้ห้ามฆ่าสัตว์ยิงนกตกปลาเป็นอันขาด

 เกณฑ์ “ผั่ว 破” และ “ไห่ 害” 

                       เจ้าชาตาใดประสบกับเกณฑ์ “ผั่ว  ” และ “ไห่  ” นี้ควรจะไหว้เทพ “ปึงเถ้ากงม่า” หรือศาลหลักเมือง ที่ใดก็ได้ หากไม่สะดวกก็ให้ตั้งรูปท่านไว้บูชาที่บ้านขอพรท่านให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  และให้พกฮู้ไท้ส่วยประจำปีติดตัวไว้ตลอดเวลา ปีนี้ควรจะทำบุญแก่คนชรา คนเจ็บป่วย บริจาคยารักษาโรค  รักษาและอุปฐากพระภิกษุอาพาธ  หรือดูแลผู้ใหญ่ผู้สูงวัยในบ้าน เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ให้มีความสุขกายสบายใจ หากปฏิบัติตามนี้ ลูกหลานจะเคารพเชื่อฟัง ครอบครัวมีแต่ความสุข สามีภรรยารักใคร่ปรองดอง โรคภัยไข้เจ็บจะพลันหาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ผู้ใหญ่ให้คุณ ได้รับเลื่อนยศตำแหน่ง มีคนสนับสนุนให้พบกับความก้าวหน้า ปีนี้ห้ามทำเรื่องให้ผู้ใหญ่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นอันขาด

โฆษณา